ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προληπτικός Έλεγχος Παιδιών 36 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
SGOT, SGPT
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
Φερριτίνη
Fe, Ca
ALP, ΤΚΕ, TSH

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Απλός 26 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη
HDL, LDL
Τριγλυκερίδια

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Πλήρης 42 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη

Έλεγχος Θυροειδή – Απλός 20 €

TSH
FT3
FT4

Έλεγχος Θυροειδή – Πλήρης 35 €

TSH
FT3
FT4
anti-TG
anti-TPO

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Απλός 10 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Πλήρης 35 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
apo A1
apo B
Lp(a)

Έλεγχος Γλυκόζης 10 €

Γλυκόζη Νηστείας
HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη)

Έλεγχος Αναιμίας – Απλός 15 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe

Έλεγχος Αναιμίας – Πλήρης 35 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe
B12
Φυλλικό Οξύ
TIBC

Προληπτικός Έλεγχος Παιδιών 36 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
SGOT, SGPT
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
Φερριτίνη
Fe, Ca
ALP, ΤΚΕ, TSH

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Απλός 26 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη
HDL, LDL
Τριγλυκερίδια

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Πλήρης 42 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη

Έλεγχος Θυροειδή – Απλός 20 €

TSH
FT3
FT4

Έλεγχος Θυροειδή – Πλήρης 35 €

TSH
FT3
FT4
anti-TG
anti-TPO

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Απλός 10 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Πλήρης 35 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
apo A1
apo B
Lp(a)

Έλεγχος Γλυκόζης 10 €

Γλυκόζη Νηστείας
HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη)

Έλεγχος Αναιμίας – Απλός 15 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe

Έλεγχος Αναιμίας – Πλήρης 35 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe
B12
Φυλλικό Οξύ
TIBC

Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2410415636
κατά την διάρκεια λειτουργίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου καθημερινά εκτός Κυριακής.
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ., 6:00 – 8:00μ.μ.
Τρίτη - Πέμπτη: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ. και Σάββατο: 8:00π.μ.–12:30μ.μ.

Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2410415636
κατά την διάρκεια λειτουργίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου καθημερινά εκτός Κυριακής.
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ., 6:00 – 8:00μ.μ.
Τρίτη - Πέμπτη: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ. και Σάββατο: 8:00π.μ.–12:30μ.μ.

λογότυπο footer

Καραολή Δημητρίου 26, Νεάπολη, Λάρισα
Τηλέφωνα: 2410415636, 6976393365
Email: info@bioxoros.gr

λογότυπο footer

Καραολή Δημητρίου 26, Νεάπολη, Λάρισα
Τηλέφωνα: 2410415636, 6976393365
Email: info@bioxoros.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο